top of page

Miksi kerään yhteystietoja

  • Asiakkaan tiedot tulee kerätä turvallisen hoitotapahtuman toteuttamiseksi.

  • Henkilötietojen, kuten henkilöturvatunnuksen tarkoitus on asiakkaan hoidon turvaaminen.

  • Samannimisiä ihmisiä, samalla päivämäärällä ja jopa samalla osoitteella voi aina löytyä, mutta ei samalla henkilötunnuksella. Hoitovirheasioissa on tärkeää, että pystytään osoittamaan hoidettu asiakas samaksi, jota on vastaanotolla hoidettu.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298) määrää potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot. Pakollisia ovat mm. asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

  • Mikäli koulutettu hieroja ei näitä tietoja kerää, rikkoo hän lakia ja voi joutua vastaamaan asiasta Valviralle.

bottom of page